Telting – følg lover og regler!

Vi i er heldige som bor i et land hvor vi "nesten kan slå opp telt over alt". Alikevel er det regler man må følge, og vi har forsøkt å gi en liten oppsummering av disse.

Når friluftsloven kom i 1957 ble det å telte for første gang lovregulert. Som hovedregel, etter friluftslovens §9, heter det at man i utmark kan slå opp telt minimum 150 meter fra bebodd hus eller hytte, og oppholde seg der inntil 2 døgn. Dersom man ønsker å telte på samme sted lenger, må man få samtykke fra grunneier.
Det er allikevel viktig å merke seg at lokale forskrifter kan inneholde strengere regler, og endel friluftsområder har i tillegg forbud mot telting utenfor anviste plasser. Hvis det er slik, er det vanligvis merket og opplyst med skilting på det aktuelle stedet.

Telting i innmark er strengere regulert enn utmark, og krever alltid samtykke fra grunneieren. Friluftsloven definerer innmark først og fremst som dyrket mark og privat sone rundt privathus og beboelsesbygninger.

På høyfjell eller i områder fjernt fra bebyggelse trengs det ikke i følge loven samtykke til lengre opphold. Dog bare dersom oppholdet ikke vil medføre nevneverdig skade eller ulempe. Det er også viktig å få med seg at loven inneholder flere spesielle unntak fra hovedregelen, slik som at telting ikke er tillatt dersom det kan skade ungskog.

Kort oppsummert bygger reglene for telting på et krav om hensynsfull og aktsom opptreden, og en grunnregel om at all telting på skje uten fortrengsel eller ulempe for andre.

Ikke bråk – og ta med deg alt søppel!

Og sist, men ikke minst, en ting vi syns er svært viktig til tross for at det ikke er stadfestet av lover og regelverk: Sporløs ferdsel! Forlat teltplassen slik du fant den, la de som kommer etter oppleve den samme vakre naturen som deg!


Foto: Andre Spica
< Forrige        7 av 7        
 
 
 
 
TELT SOVEPOSER RYGGSEKKER BEKLEDNING TILBEHR
 
Copyright 2010 Helsport AS  Sitemap
 Facebook
Webutvikling av:Assist2net
 
 
German English Norsk