Teltstoffer

Valg av tekstiler

Det er stor forskjell i kvalitet og pris på komponenter og stoffer. Dette gir store utslag på slitestyrke, vanntetthet og rivestyrke. Valg av materialer er helt avgjørende både for produktets yteevne og levetid. Helsport har utviklet en unik forståelse og kompetanse for hva som skal til for å velge gode teltstoffer med lang levetid. 

Ytterteltstoffer 
For deg som kjøper kan det være vanskelig å skaffe sammenlignbare produktfakta. Internasjonal standard EN 343 definerer stoff som vanntett dersom det har en vannsøyle på over 800 mm. Alt for mange lar seg lure til å tro at stoffets kvalitet er god dersom bare vannsøylen er høy. Forskjellige fabrikanter kan bruke forskjellige metoder for å måle vannsøylen, og resultatene kan variere med flere hundre prosent. Men det er ikke vannsøylen i ny tilstand som er viktig, men stoffets evne til å opprettholde egenskapene over tid. Hos Helsport setter vi svært strenge krav til testing av våre stoffer, både når det gjelder vannsøyle (ISO 811) og rivestyrke (ISO 13937-4). 

HELSPORT RAINGUARD® FR: 

I våre TREK-telt og lavvoer bruker vi en spesialutviklet polyester, Helsport Rainguard®, som har en vannsøyle på minimum 3000 mm. Polyesteren er konstruert for å holde teltet stramt selv under vekslende vær - og temperaturforhold. Den finnes også i en flammesikker utgave, FR, som benyttes i telt og lavvoer hvor man kan benytte åpen ild inne. 

HELSPORT SUPERLIGHT®3000: 

I SuperLight-teltene benyttes en polyamid med microripstop. Denne duken er vevd av en meget tynn (15D) tråd som gir en superlett teltduk. Den er i tillegg belagt på begge sider med silikon som gjør stoffet meget rive- og slitesterkt, samtidig som det har en vannsøyle på hele 2000 mm. 

HELSPORT SUPERLIGHT®1000: 

I de øvrige PRO- og X-TREM-teltene har vi utviklet et solid ytterteltstoff. Det har 8 ganger større slite- og rivestyrke enn vanlige teltstoffer og er vevd av fineste type garn, belagt på begge sider med silikon. Naturligvis har også dette stoffet god motstandsdyktighet mot UV (solstråling) og stabilitet i stoffet i forhold til vekslinger i vær- og temperaturforhold. Vannsøylen er på minimum 3000 mm. Dette stoffet benyttes også i bunnen til SuperLight-teltene. 

Innerteltstoffer: 

68D POLYESTER WR/FR: 

Innerteltstoffet i våre TREK-telt er i polyester. Tekstilen er vannavvisende, flammehemmende og har gode pusteegenskaper. Polyester opptar ikke fuktighet og tørker derfor svært raskt. Vekten er kun 60gr/m2. 


30D POLYESTER RIPSTOP WR(høyre): 
Stoffene, som brukes i PRO- og X-TREM-teltene, er lette og sterke polyamid-tekstiler. Ripstop øker rivestyrken vesentlig og stoffene har ypperlig vannavisende og pustende egenskaper. SuperLight-teltene har et ripstop-materiale i polyamid som er vevd i 15D tråd. Dette stoffet har meget god pusteevne, som er viktig for å minimere kondens. Det er i tillegg impregnert for å holde ute eventuell kondens som kan dryppe fra ytterteltduken. 

15D POLYAMIDE WR(venstre):

SuperLight-teltene har et ripstop-materiale i polyamid som er vevd i 15D tråd. Dette stoffet har meget god pusteevne, som er viktig for å minimere kondens. Det er i tillegg impregnert for å holde ute eventuell kondens som kan dryppe fra ytterteltduken. 70D POLYAMIDE SI: 
 
Bunnduken er et viktig element i alle telt, da denne utsettes for større slitasje. Helsport bunnduk bygger på de samme krav som vi setter til yttertelt stoffet, men har større slite- og rivestyrke. Yttersiden ned mot bakken har et belegg av silikon som hindrer vanninntrengning og reduserer tørketiden på duken. Dette sikrer lang levetid på duken. PU-belegget på innsiden sikrer høy vannsøyle på minimum 5000 mm. 

70D POLYESTER FR:

Brukes i TREK og lavvoer. Med polyuretan i stede for silikon for at det skal være flammehemmende. For å opprettholde materialenes egenskaper, anbefales det ikke å la stoffene bli eksponert for UV-stråler over lang tid da det forringer materialenes behandling.

Tekstil navn Type Behandling Vannsøyle (mm) Rivestyrke (kg) Vekt (g/m2)

Helsport Rainguard® FR 

70D Polyester  

Impregnering og PU-belegg

3000

5   

95 

Helsport Superlight® 1000 40D Polyamid 6 RipStop Silikonbelagt 3000 20 60
Helsport Superlight® 3000 15D Polyamid 6 MicroRipStop Silikonbelagt 2000 10 37
           

 

Valg av tekstiler

Det er stor forskjell i kvalitet og pris på komponenter og stoffer. Dette gir store utslag på slitestyrke, vanntetthet og rivestyrke. Valg av materialer er helt avgjørende både for produktets yteevne og levetid. Helsport har utviklet en unik forståelse og kompetanse for hva som skal til for å velge gode teltstoffer med lang levetid. 

Ytterteltstoffer 
For deg som kjøper kan det være vanskelig å skaffe sammenlignbare produktfakta. Internasjonal standard EN 343 definerer stoff som vanntett dersom det har en vannsøyle på over 800 mm. Alt for mange lar seg lure til å tro at stoffets kvalitet er god dersom bare vannsøylen er høy. Forskjellige fabrikanter kan bruke forskjellige metoder for å måle vannsøylen, og resultatene kan variere med flere hundre prosent. Men det er ikke vannsøylen i ny tilstand som er viktig, men stoffets evne til å opprettholde egenskapene over tid. Hos Helsport setter vi svært strenge krav til testing av våre stoffer, både når det gjelder vannsøyle (ISO 811) og rivestyrke (ISO 13937-4). 

HELSPORT RAINGUARD® FR: 

I våre TREK-telt og lavvoer bruker vi en spesialutviklet polyester, Helsport Rainguard®, som har en vannsøyle på minimum 3000 mm. Polyesteren er konstruert for å holde teltet stramt selv under vekslende vær - og temperaturforhold. Den finnes også i en flammesikker utgave, FR, som benyttes i telt og lavvoer hvor man kan benytte åpen ild inne. 

HELSPORT SUPERLIGHT®3000: 

I SuperLight-teltene benyttes en polyamid med microripstop. Denne duken er vevd av en meget tynn (15D) tråd som gir en superlett teltduk. Den er i tillegg belagt på begge sider med silikon som gjør stoffet meget rive- og slitesterkt, samtidig som det har en vannsøyle på hele 2000 mm. 

HELSPORT SUPERLIGHT®1000: 

I de øvrige PRO- og X-TREM-teltene har vi utviklet et solid ytterteltstoff. Det har 8 ganger større slite- og rivestyrke enn vanlige teltstoffer og er vevd av fineste type garn, belagt på begge sider med silikon. Naturligvis har også dette stoffet god motstandsdyktighet mot UV (solstråling) og stabilitet i stoffet i forhold til vekslinger i vær- og temperaturforhold. Vannsøylen er på minimum 3000 mm. Dette stoffet benyttes også i bunnen til SuperLight-teltene. 

Innerteltstoffer: 

68D POLYESTER WR/FR: 

Innerteltstoffet i våre TREK-telt er i polyester. Tekstilen er vannavvisende, flammehemmende og har gode pusteegenskaper. Polyester opptar ikke fuktighet og tørker derfor svært raskt. Vekten er kun 60gr/m2. 


30D POLYESTER RIPSTOP WR(høyre): 
Stoffene, som brukes i PRO- og X-TREM-teltene, er lette og sterke polyamid-tekstiler. Ripstop øker rivestyrken vesentlig og stoffene har ypperlig vannavisende og pustende egenskaper. SuperLight-teltene har et ripstop-materiale i polyamid som er vevd i 15D tråd. Dette stoffet har meget god pusteevne, som er viktig for å minimere kondens. Det er i tillegg impregnert for å holde ute eventuell kondens som kan dryppe fra ytterteltduken. 

15D POLYAMIDE WR(venstre):

SuperLight-teltene har et ripstop-materiale i polyamid som er vevd i 15D tråd. Dette stoffet har meget god pusteevne, som er viktig for å minimere kondens. Det er i tillegg impregnert for å holde ute eventuell kondens som kan dryppe fra ytterteltduken. 70D POLYAMIDE SI: 
 
Bunnduken er et viktig element i alle telt, da denne utsettes for større slitasje. Helsport bunnduk bygger på de samme krav som vi setter til yttertelt stoffet, men har større slite- og rivestyrke. Yttersiden ned mot bakken har et belegg av silikon som hindrer vanninntrengning og reduserer tørketiden på duken. Dette sikrer lang levetid på duken. PU-belegget på innsiden sikrer høy vannsøyle på minimum 5000 mm. 

70D POLYESTER FR:

Brukes i TREK og lavvoer. Med polyuretan i stede for silikon for at det skal være flammehemmende. For å opprettholde materialenes egenskaper, anbefales det ikke å la stoffene bli eksponert for UV-stråler over lang tid da det forringer materialenes behandling.

Tekstil navn Type Behandling Vannsøyle (mm) Rivestyrke (kg) Vekt (g/m2)

Helsport Rainguard® FR 

70D Polyester  

Impregnering og PU-belegg

3000

5   

95 

Helsport Superlight® 1000 40D Polyamid 6 RipStop Silikonbelagt 3000 20 60
Helsport Superlight® 3000 15D Polyamid 6 MicroRipStop Silikonbelagt 2000 10 37