1997 - Grønlands Østkyst

Eirk Tryti ml. Reiste til Grønlads østkyst for å klatre flere tidligere ubestegne topper. Slikt var sjelden, også den gang.

Eirk Tryti ml. Reiste til Grønlads østkyst for å klatre flere tidligere ubestegne topper. Slikt var sjelden, også den gang.

1997 - Grønlands Østkyst

Eirk Tryti ml. Reiste til Grønlads østkyst for å klatre flere tidligere ubestegne topper. Slikt var sjelden, også den gang.

1997 - Grønlands Østkyst