2004 - Makalu

Bilder fra Makaluekspedisjonen fra Gangdal
Bilder fra Makaluekspedisjonen fra Gangdal

2004 - Makalu

Bilder fra Makaluekspedisjonen fra Gangdal

2004 - Makalu