2005 - Norsk Grønland Ekspedisjon

Se bilder fra Den Norske Grønland ekspedisjonen 2005, Pedersen m.fl.
Se bilder fra Den Norske Grønland ekspedisjonen 2005, Pedersen m.fl.

2005 - Norsk Grønland Ekspedisjon

Se bilder fra Den Norske Grønland ekspedisjonen 2005, Pedersen m.fl.

2005 - Norsk Grønland Ekspedisjon