2007 - Hamar til topps

Prosjektet "Hamar til Topps" er et undervisningsopplegg der skoleelever i Hamar-regionen fulgte en norsk Everest-ekspedisjon i skoletiden og fikk læring på høyt nivå. I seks uker fulgte elevene ekspedisjonen, og knyttet mye av sin undervisning til denne.

Fra nordsiden av Everest nådde Aleksander Gamme og Stian Voldmo toppen rett før klokka 07.00 lokal tid!

2007 - Hamar til topps

Prosjektet "Hamar til Topps" er et undervisningsopplegg der skoleelever i Hamar-regionen fulgte en norsk Everest-ekspedisjon i skoletiden og fikk læring på høyt nivå. I seks uker fulgte elevene ekspedisjonen, og knyttet mye av sin undervisning til denne.

2007 - Hamar til topps