Etisk Handel

Helsport har vært medlem av IEH siden 2009. Ved å være medlem i IEH ønsker vi å sette ekstra fokus på vårt ansvar knyttet til etiske forhold hos våre produsenter og underleverandører.


Gjennom vårt medlemskap i IEH har vi også forpliktet oss til å ha en Code of Conduct som omfatter en rekke prinsipper. IEH følger opp og kontrollerer at vår CoC oppfyller deres krav, og de hjelper oss med kurs, maler og tips for oppfølging av produsenter og underleverandører. I tillegg utgjør nettverket i IEH en verdifull kilde til samarbeid med andre aktører i bransjen. Ved å være medlem har vi også forpliktet oss til årlig å rapportere til IEH om vårt arbeid med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig, og vårt medlemsbevis i IEH kan du se nederst på denne siden.

Helsport har gjennom mange år satset på langsiktige relasjoner med få produsenter, og en gjensidig respekt og forståelse for å sikre høy produktkvalitet og sunn forretningsdrift. Vår erfaring er at dette er en god plattform for å jobbe med arbeidsforhold og etiske problemstillinger hos produsentene, og vi tror på å forbedre både produktivitet og arbeidsforhold. Det siste året har vi jobbet tett med hovedleverandørene våre i forhold til både risikoanalyse, samarbeid om kvalitet og god produksjonsplanlegging. Vi tror våre utfordringer i arbeidet fremover ligger i verdikjeden, og satser på et enda tettere samarbeid med våre hovedleverandører og deres underleverandører. Ved å være medlem av IEH har vi forpliktet oss til å jobbe aktivt for forbedringer i vår leverandørkjede. Dette arbeidet er basert på IEHs etiske retningslinjer for innkjøp. Ved å være medlem har vi også forpliktet oss til årlig å rapportere til IEH om vårt arbeid med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig, og vårt medlemsbevis i IEH kan du se nederst på denne siden.

Helsport har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2009. Ved å være medlem i IEH ønsker vi å sette ekstra fokus på vårt ansvar knyttet til etiske forhold hos våre produsenter og underleverandører.

IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel gjennom et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlige instanser. Gjennom vårt medlemskap er vi forpliktet til å rapportere årlig til IEH. 

Gjennom vårt medlemskap i IEH har vi også forpliktet oss til å ha en Code of Conduct som omfatter en rekke prinsipper. IEH følger opp og kontrollerer at vår CoC oppfyller deres krav, og de hjelper oss med kurs, maler og tips for oppfølging av produsenter og underleverandører. I tillegg utgjør nettverket i IEH en verdifull kilde til samarbeid med andre aktører i bransjen. 

Produksjon 
Alle Helsport sine produkter er designet og utviklet i Norge. Vi flyttet ut produksjonen i 1997, men først etter å ha drevet produksjon i Norge siden 50-tallet. For oss er det særdeles viktig å være det vi kaller industrielt forankret, og selv om selve produksjonen i dag finner sted utenfor Norge er vi svært involverte i den på alle måter. Vi mener at man må forstå hvordan et produkt produseres for å kunne lage et produkt riktig. Gjennom kunnskapsdeling og dialog er målet bedre kvalitet, mindre feil og økt effektivitet. 

Vi har ansatte som regelmessig reiser til fabrikkene som selv har jobbet i over 20 år med produksjon av Helsport telt og soveposer i Norge. 

For oss er det en selvfølge at både produktutviklere og kvalitetskontrollører er tilstede flere ganger i året, og vi jobber ofte selv fysisk på produksjonslinjene. Vi er opptatt av at produksjon av høykvalitetsprodukter kan gjennomføres på en god og effektiv måte, da økt verdiskapning pr. time over tid er nøkkelen til økt timelønn pr. time. Vi jobber også med langsiktige produksjonsplaner som bidrar til minimalisere bruk av overtid.

Vi har valgt å kun jobbe med en produsent, nettopp for å ivareta den gode, langsiktige og nære relasjonen vi mener er en forutsetning for å produsere tekniske, kompliserte høykvalitetsprodukter. Vi har jobbet med Eusebio Sporting Co. Ltd. siden 2002, og vi har gjennom kompetanseutveksling, tett samarbeid og tilstedeværelse på fabrikkene klart å etablere en velfungerende og god produksjon av våre produkter. 

Helsports dun plukkes ikke fra levende dyr

Vi tar sterk avstand fra plukking av levende dyr (”Live Plucking”) som produksjonsmetode i dunindustrien. Dunen som brukes i våre soveposer og vår bekledning kommer som et biprodukt fra matindustrien. Vi har skriftlig dokumentasjon fra våre produsenter om at dun vi kjøper ikke kommer fra dyr som er plukket levende og vi har ingen grunn til å betvile at dette er tilfelle. Vi samarbeider med IDFL, International Down and Feather Laboratory and Institute, om kvalitetssikring av dun, stoffer og sømkonstruksjon for våre dunkolleksjoner. Vi ønsker å gjøre det vi kan som produsent for å sikre at dun vi kjøper produseres på beste og mest humane måte, og samarbeider tett med både leverandører og IDFL med kontinuerlig gjennomgang og sikring av interne rutiner for at du som bruker våre produkter skal føle deg trygg på hvor våre produkter kommer fra.

Etisk Handel

Helsport har vært medlem av IEH siden 2009. Ved å være medlem i IEH ønsker vi å sette ekstra fokus på vårt ansvar knyttet til etiske forhold hos våre produsenter og underleverandører.


Gjennom vårt medlemskap i IEH har vi også forpliktet oss til å ha en Code of Conduct som omfatter en rekke prinsipper. IEH følger opp og kontrollerer at vår CoC oppfyller deres krav, og de hjelper oss med kurs, maler og tips for oppfølging av produsenter og underleverandører. I tillegg utgjør nettverket i IEH en verdifull kilde til samarbeid med andre aktører i bransjen. Ved å være medlem har vi også forpliktet oss til årlig å rapportere til IEH om vårt arbeid med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig, og vårt medlemsbevis i IEH kan du se nederst på denne siden.

Etisk Handel