Helsport Airflow II® ventilasjonssystem

HELSPORT AIRFLOW II® VENTILASJONSSYSTEM

Et godt ventilasjonssystem reduserer dannelsen av kondens, bedrer inneklimaet og øker sovekomforten.

Ventilasjonssystemet må kunne gjøre dette på to måter: gjennom ventilasjon og utluftning. Ventilasjon skal sikre jevn tilførsel av friskluft/oksygen (av hensyn til både sikkerhet og søvn), samt styre kondens ut av teltet. Dette oppnås best ved en konstant og kontrollert luftstrøm gjennom teltet. Utluftning kan sammenlignes med å åpne vinduer i hus for å få rask og stor utskifting av luft for å sikre både godt atmosfærisk og termisk inneklima.

På Helsports ulike telt er det en rekke forskjellige ventiler og ventilasjonssystem. Det varieres mellom enkle ventiler med snorlukking, ventiler med glidelåslukking, skjørteventiler og takventiler. Hovedprinsippet er at man vil trekke inn frisk luft ved bakken og slippe ut varm og fuktig luft høyt oppe i teltet. Varm luft stiger, og ved å varme opp luften i teltet vil det skapes en naturlig luftstrøm gjennom teltet. 

Kald og oksygenrik luft trekkes inn gjennom lufteventiler ved bakken, og den varme og oksygenfattige lufta stiger og slippes ut høyere oppe. 

Slik fungerer det

  • Kald og oksygenrik friskluft trekkes inn ved bakken under ytterteltet og gjennom egne sirkulasjonsventiler plassert lavt nede, og 
sørger for sirkulasjon og utskiftning av fuktig luft både i innerteltet og i sjiktet mellom inner- og yttertelt. 


     

  • Varm, fuktig og oksygenfattig luft stiger og slippes ut via innerteltdørens nettingventil på motsatt side og videre ut ytterteltets øvre ventil. Åpningen må reguleres i forhold til hvor mange personer det er i teltet. Det er viktig at nettingventilen på den eventuelt andre innerteltdøren er lukket, da denne ventilen ellers vil ødelegge luftstrømmen. 

Atmosfærisk inneklima

Høyt CO2-nivå føles som “tung luft”. For at CO2-nivået ikke skal bli for høyt der det oppholder seg mennesker, må hver person ha en frisklufttilførsel på minst 8 liter/min. Forsøk ved NTNU og SINTEF har vist at med Helsports Airflow II® ventilasjonssystem blir dette kravet til frisk luft oppfylt. Forsøksresultater med
telt uten denne typen ventilasjonssystem viser for liten friskluftstilførsel og dermed for høyt CO2-nivå. 

Termisk inneklima
Helsport AirFlow II® ventilasjonssystem sikrer godt termisk inneklima ved at fuktighet transporteres ut av teltet. Dermed unngår man i større grad kondens. Fuktighet som følge av kondens, kan redusere isolasjonsevnen til soveposer og klær, samtidig vil luften føles klam og tung. Et godt termisk inneklima øker derfor teltkomforten. Slik fungerer Helsport AirFlow® i et telt

 

Slik fungerer Helsport AirFlow® i en lavvo:

 

 Ventilasjon under ekstreme forhold

I alle våre telt (foruten SuperLight-serien) er det gjennomgående at ventilasjonssystemet er fullstendig lukkbart. Ventilasjonen kan stenges helt ved vinterbruk, og myggnetting og stofflukking kan åpnes og lukkes uavhengig av hverandre. 

Stormmatter

Alle våre X-TREM telt er utstyrt med stormmatter, og da er et system som Airflow II® kritisk for å sørge for innluft. Så hvis du kjøper telt med stormmatter, eller du får dette påsydd senere, er det viktig at det har en sirkulasjonsventil som sørger for at det slippes inn luft nede. Når vi syr stormmatter på telt som ikke har dette fra før, anbefaler vi alltid at det sys på en ekstra innluftsventil. Denne ventilen er også viktig på telt uten stormmatter som brukes på vinteren, for graver man seg ned blir det tett nede uansett. Dette er årsaken til at ventilasjonen på alle våre PRO-telt med 4-sesongs ventilasjon er lik ventilasjonen på X-TREM-teltene med stormmatter.

Veldig mange telt er laget på en måte som forutsetter god sirkulasjon under teltet. Når disse teltene brukes i snø og graves ned blir god ventilering vesentlig vanskeligere når de ikke har den helt vitale sirkulasjonsventilen.

På telt som skal brukes på vinteren må ventilene plasseres høyt oppe for å unngå at de dekkes med snø. Husk at du kan benytte døren til innerteltet som ventil for å bidra til ekstra luftgjennomstrømning i innerteltet. Pustende materiale er benyttet for godt inneklima og for å hindre kondensdannelse selv med lukkede ventiler.

Kondens

Kondensering i forbindelse med telt er vanndamp i luften som går over til væskeform. Det er viktig å forstå kondensproblematikken som oppstår i alle telt.

KILDER
Det er hovedsakelig tre kilder til kondens i et telt:

- fra personene som oppholder seg i teltet (pust, fuktig kropp og vått utstyr)
- fra luften og bakken

- fra koking og matlaging

Under en natts søvn avgir kroppen om lag 0,5 l vann, fukt som delvis blir tatt opp av klær og sovepose, men noe slipper også ut i teltet.
Kondensproblematikken øker ved høy luftfuktighet og/eller lave temperaturer. Kondens avsettes på kalde flater, og på et telt er ytterteltet og bunnduken mest utsatt. Kondens dannes både på inn- og yttersiden av stoffene. Når ytterteltet beveger seg på grunn av vind eller regn, vil kondensen som er avsatt på innsiden av ytterteltet falle ned, og man vil lett kunne ta feil og tro at stoffet er utett. Kondens dannes også lett mellom bunnduken og liggeunderlaget. Bagasjerommet har ikke bunnduk, og fordampningen fra bakken vil derfor avsettes på innsiden av ytterteltet. 

 

INNERTELT

I tillegg til selve ventilasjonssystemet, som er optimalisert for å redusere kondens, bidrar også innerteltet til at kondensering reduseres: det reduserer temperaturforskjellen på de to sidene av ytterteltduken. Opphengssystemet for innerteltet sikrer riktig avstand mellom inner- og yttertelt, samt god luftgjennomstrømning.

SKJØRTEVENTIL

En annen effektiv begrenser av kondens er vår ”Skirt ventilation system” som gir deg muligheten til å åpne opp og skape enda mer innluft nede ved bakken. Dette gir maksimal ventilasjon gjennom inner- og yttertelt for minimalisering av kondens.

FOOTPRINT

For å sørge for minimal konsensdannelse på bunnduken (og fra camp-rommet som ikke har innertelt) er det svært effektivt å bruke en footprint til teltet. Det er mulig å kjøpe footprint til nesten alle våre modeller. 

 

HELSPORT AIRFLOW II® VENTILASJONSSYSTEM

Et godt ventilasjonssystem reduserer dannelsen av kondens, bedrer inneklimaet og øker sovekomforten.

Ventilasjonssystemet må kunne gjøre dette på to måter: gjennom ventilasjon og utluftning. Ventilasjon skal sikre jevn tilførsel av friskluft/oksygen (av hensyn til både sikkerhet og søvn), samt styre kondens ut av teltet. Dette oppnås best ved en konstant og kontrollert luftstrøm gjennom teltet. Utluftning kan sammenlignes med å åpne vinduer i hus for å få rask og stor utskifting av luft for å sikre både godt atmosfærisk og termisk inneklima.

På Helsports ulike telt er det en rekke forskjellige ventiler og ventilasjonssystem. Det varieres mellom enkle ventiler med snorlukking, ventiler med glidelåslukking, skjørteventiler og takventiler. Hovedprinsippet er at man vil trekke inn frisk luft ved bakken og slippe ut varm og fuktig luft høyt oppe i teltet. Varm luft stiger, og ved å varme opp luften i teltet vil det skapes en naturlig luftstrøm gjennom teltet. 

Kald og oksygenrik luft trekkes inn gjennom lufteventiler ved bakken, og den varme og oksygenfattige lufta stiger og slippes ut høyere oppe. 

Slik fungerer det

  • Kald og oksygenrik friskluft trekkes inn ved bakken under ytterteltet og gjennom egne sirkulasjonsventiler plassert lavt nede, og 
sørger for sirkulasjon og utskiftning av fuktig luft både i innerteltet og i sjiktet mellom inner- og yttertelt. 


     

  • Varm, fuktig og oksygenfattig luft stiger og slippes ut via innerteltdørens nettingventil på motsatt side og videre ut ytterteltets øvre ventil. Åpningen må reguleres i forhold til hvor mange personer det er i teltet. Det er viktig at nettingventilen på den eventuelt andre innerteltdøren er lukket, da denne ventilen ellers vil ødelegge luftstrømmen. 

Atmosfærisk inneklima

Høyt CO2-nivå føles som “tung luft”. For at CO2-nivået ikke skal bli for høyt der det oppholder seg mennesker, må hver person ha en frisklufttilførsel på minst 8 liter/min. Forsøk ved NTNU og SINTEF har vist at med Helsports Airflow II® ventilasjonssystem blir dette kravet til frisk luft oppfylt. Forsøksresultater med
telt uten denne typen ventilasjonssystem viser for liten friskluftstilførsel og dermed for høyt CO2-nivå. 

Termisk inneklima
Helsport AirFlow II® ventilasjonssystem sikrer godt termisk inneklima ved at fuktighet transporteres ut av teltet. Dermed unngår man i større grad kondens. Fuktighet som følge av kondens, kan redusere isolasjonsevnen til soveposer og klær, samtidig vil luften føles klam og tung. Et godt termisk inneklima øker derfor teltkomforten. Slik fungerer Helsport AirFlow® i et telt

 

Slik fungerer Helsport AirFlow® i en lavvo:

 

 Ventilasjon under ekstreme forhold

I alle våre telt (foruten SuperLight-serien) er det gjennomgående at ventilasjonssystemet er fullstendig lukkbart. Ventilasjonen kan stenges helt ved vinterbruk, og myggnetting og stofflukking kan åpnes og lukkes uavhengig av hverandre. 

Stormmatter

Alle våre X-TREM telt er utstyrt med stormmatter, og da er et system som Airflow II® kritisk for å sørge for innluft. Så hvis du kjøper telt med stormmatter, eller du får dette påsydd senere, er det viktig at det har en sirkulasjonsventil som sørger for at det slippes inn luft nede. Når vi syr stormmatter på telt som ikke har dette fra før, anbefaler vi alltid at det sys på en ekstra innluftsventil. Denne ventilen er også viktig på telt uten stormmatter som brukes på vinteren, for graver man seg ned blir det tett nede uansett. Dette er årsaken til at ventilasjonen på alle våre PRO-telt med 4-sesongs ventilasjon er lik ventilasjonen på X-TREM-teltene med stormmatter.

Veldig mange telt er laget på en måte som forutsetter god sirkulasjon under teltet. Når disse teltene brukes i snø og graves ned blir god ventilering vesentlig vanskeligere når de ikke har den helt vitale sirkulasjonsventilen.

På telt som skal brukes på vinteren må ventilene plasseres høyt oppe for å unngå at de dekkes med snø. Husk at du kan benytte døren til innerteltet som ventil for å bidra til ekstra luftgjennomstrømning i innerteltet. Pustende materiale er benyttet for godt inneklima og for å hindre kondensdannelse selv med lukkede ventiler.

Kondens

Kondensering i forbindelse med telt er vanndamp i luften som går over til væskeform. Det er viktig å forstå kondensproblematikken som oppstår i alle telt.

KILDER
Det er hovedsakelig tre kilder til kondens i et telt:

- fra personene som oppholder seg i teltet (pust, fuktig kropp og vått utstyr)
- fra luften og bakken

- fra koking og matlaging

Under en natts søvn avgir kroppen om lag 0,5 l vann, fukt som delvis blir tatt opp av klær og sovepose, men noe slipper også ut i teltet.
Kondensproblematikken øker ved høy luftfuktighet og/eller lave temperaturer. Kondens avsettes på kalde flater, og på et telt er ytterteltet og bunnduken mest utsatt. Kondens dannes både på inn- og yttersiden av stoffene. Når ytterteltet beveger seg på grunn av vind eller regn, vil kondensen som er avsatt på innsiden av ytterteltet falle ned, og man vil lett kunne ta feil og tro at stoffet er utett. Kondens dannes også lett mellom bunnduken og liggeunderlaget. Bagasjerommet har ikke bunnduk, og fordampningen fra bakken vil derfor avsettes på innsiden av ytterteltet. 

 

INNERTELT

I tillegg til selve ventilasjonssystemet, som er optimalisert for å redusere kondens, bidrar også innerteltet til at kondensering reduseres: det reduserer temperaturforskjellen på de to sidene av ytterteltduken. Opphengssystemet for innerteltet sikrer riktig avstand mellom inner- og yttertelt, samt god luftgjennomstrømning.

SKJØRTEVENTIL

En annen effektiv begrenser av kondens er vår ”Skirt ventilation system” som gir deg muligheten til å åpne opp og skape enda mer innluft nede ved bakken. Dette gir maksimal ventilasjon gjennom inner- og yttertelt for minimalisering av kondens.

FOOTPRINT

For å sørge for minimal konsensdannelse på bunnduken (og fra camp-rommet som ikke har innertelt) er det svært effektivt å bruke en footprint til teltet. Det er mulig å kjøpe footprint til nesten alle våre modeller.