Søm, rivestyrke og vanntetthet

Å lage gode teltstoffer er utfordrene, fordi det består av så mange ulike faktorer som skal fungere optimalt sammen. Eksempelvis er det mange som lar seg lure til å tro at stoffets kvalitet er god dersom bare vannsøylen er høy. Vi mener det er kombinasjonen av tilstrekkelig høy vannsøyle, rivestyrke, valg av søm og tråd som er nøkkelen bak de beste teltstoffene. 

Sømmetoder/tråd
Sømmene er avgjørende for kvaliteten på et godt telt, og det å ha rett søm på rett plass er derfor viktig. Sømmer med størst påkjenning blir sydd med kappsøm etter skyttelsømsmetoden. Skyttelsøm er den eneste sømmen som ikke rakner hvis trådene får et brudd. Utsatte belastningspunkter blir forsterket ved bruk av en spesiell trenssøm. Pluggfestene har f.eks. trenssøm og innlagt forsterkning.
Sømmene på teltet legges slik at vann ikke kan samles opp i søm-kanten, men enkelt renne av duken uten hindringer.

I tillegg til gjennomtenkt plassering av søm, bruker vi en strømpeløs polyestertråd med vannavstøtende belegg. Det betyr av vi kan bruke en veldig tynn nål som igjen skaper et veldig lite hull. Små hull og vannavstøtende tråd gjør at vann ikke trekker inn gjennom ytterstoffet. 

 

Kombinasjonen av kapp-søm og plasseringen av denne i forhold til stengene på teltet gir en vanntett konstruksjon

Søm i bunnduk
Noen produsenter sveiser sømmen i bunnduken, men våre telt kommer med silikonbehandlet bunnduk uten sveising. Dette kan vi gjøre fordi våre sømmetoder og vår tråd hindrer vanngjennomtrenging i sømmen. På noen lavvoer og telt er det viktig at bunnduken er brannhemmende, og den nødvendige behandlingen av stoffet er ikke effektiv i kombinasjon med silikonbehandling. På lavvoene og i TREK-teltene er sømmene derfor sveiset. 

Rivestyrke
Det er viktig å merke seg at rivestyrken kun sier noe om hva som skjer med tekstilen når denne har fått en rift. Høy rivestyrke hindrer at riften utvider seg. I teltsammenheng vil dette også fortelle hvordan tekstilen oppfører seg rundt sømmer, bardunfester og lignende.

Rivestyrken påvirkes av fire faktorer; grunnmateriale, trådtykkelse, konstruksjon og belegg. De tre første faktorene kan man koble direkte til tekstilegenskapen. Et sterkt materiale, en større trådtykkelse, mer innslag av forsterkningstråder, gir en proporsjonalt høyere rivestyrke. At beleggtypen også påvirker rivestyrken er kanskje vanskeligere å se for seg.

Om man ser for seg punktet der rivingen foregår, vil et stivt belegg, som eksempelvis PU, føre til en dårlig spenningsfordeling, og man river over en og en tråd. Om belegget derimot er mer tøyelig, som silikonbelegget, vil spenningen fordele seg på flere tråder, noe som gir en betraktelig høyere rivestyrke.

Vi tester våre stoffer i henhold til internasjonal standard: ISO 139374. I våre PRO- og X-TREM-telt benytter vi Helsport Superlight® 1000, som med en rivestyrke på over 18 kg gjør de til noen av de mest slitesterke på markedet. 

Vanntetthet
800 mm vannsøyle regnes etter internasjonal standard EN 343 som vanntett, dog det er ikke en høy vannsøyle i ny tilstand som er viktig, men stoffets evne til å opprettholde vannsøylen over tid.

Vannsøylen måles ved å utsette en tekstilprøve for et økende vanntrykk. Testen avsluttes når 3 vanndråper har trengt gjennom tekstilen. 

 

 Forenklet skisse av vannsøylemåling

I utgangspunktet vil en vannsøyle på 800 mm
anses som å være et vanntett materiale, men ulik bruk av tekstilen krever ulik vannsøyle. I ytterteltet gir en høy vannsøyle god motstand mot regn i kraftig vind, men vanntrykket vil være høyere om man sitter på teltbunnen på våt grunn. Helsport har derfor valgt å ha en høyere vannsøyle i bunnmaterialet enn i ytterteltet.

Det er viktig å merke seg at silikon og PU-belegg forringes over tid. Både sollys, bretting og bøying fører til en reduksjon av vannsøylen. Det å starte med en høyere vannsøyle enn 800 mm, eller det som blir ansett som vanntett, er derfor viktig for å gi teltet lang levetid. 

Å lage gode teltstoffer er utfordrene, fordi det består av så mange ulike faktorer som skal fungere optimalt sammen. Eksempelvis er det mange som lar seg lure til å tro at stoffets kvalitet er god dersom bare vannsøylen er høy. Vi mener det er kombinasjonen av tilstrekkelig høy vannsøyle, rivestyrke, valg av søm og tråd som er nøkkelen bak de beste teltstoffene. 

Sømmetoder/tråd
Sømmene er avgjørende for kvaliteten på et godt telt, og det å ha rett søm på rett plass er derfor viktig. Sømmer med størst påkjenning blir sydd med kappsøm etter skyttelsømsmetoden. Skyttelsøm er den eneste sømmen som ikke rakner hvis trådene får et brudd. Utsatte belastningspunkter blir forsterket ved bruk av en spesiell trenssøm. Pluggfestene har f.eks. trenssøm og innlagt forsterkning.
Sømmene på teltet legges slik at vann ikke kan samles opp i søm-kanten, men enkelt renne av duken uten hindringer.

I tillegg til gjennomtenkt plassering av søm, bruker vi en strømpeløs polyestertråd med vannavstøtende belegg. Det betyr av vi kan bruke en veldig tynn nål som igjen skaper et veldig lite hull. Små hull og vannavstøtende tråd gjør at vann ikke trekker inn gjennom ytterstoffet. 

 

Kombinasjonen av kapp-søm og plasseringen av denne i forhold til stengene på teltet gir en vanntett konstruksjon

Søm i bunnduk
Noen produsenter sveiser sømmen i bunnduken, men våre telt kommer med silikonbehandlet bunnduk uten sveising. Dette kan vi gjøre fordi våre sømmetoder og vår tråd hindrer vanngjennomtrenging i sømmen. På noen lavvoer og telt er det viktig at bunnduken er brannhemmende, og den nødvendige behandlingen av stoffet er ikke effektiv i kombinasjon med silikonbehandling. På lavvoene og i TREK-teltene er sømmene derfor sveiset. 

Rivestyrke
Det er viktig å merke seg at rivestyrken kun sier noe om hva som skjer med tekstilen når denne har fått en rift. Høy rivestyrke hindrer at riften utvider seg. I teltsammenheng vil dette også fortelle hvordan tekstilen oppfører seg rundt sømmer, bardunfester og lignende.

Rivestyrken påvirkes av fire faktorer; grunnmateriale, trådtykkelse, konstruksjon og belegg. De tre første faktorene kan man koble direkte til tekstilegenskapen. Et sterkt materiale, en større trådtykkelse, mer innslag av forsterkningstråder, gir en proporsjonalt høyere rivestyrke. At beleggtypen også påvirker rivestyrken er kanskje vanskeligere å se for seg.

Om man ser for seg punktet der rivingen foregår, vil et stivt belegg, som eksempelvis PU, føre til en dårlig spenningsfordeling, og man river over en og en tråd. Om belegget derimot er mer tøyelig, som silikonbelegget, vil spenningen fordele seg på flere tråder, noe som gir en betraktelig høyere rivestyrke.

Vi tester våre stoffer i henhold til internasjonal standard: ISO 139374. I våre PRO- og X-TREM-telt benytter vi Helsport Superlight® 1000, som med en rivestyrke på over 18 kg gjør de til noen av de mest slitesterke på markedet. 

Vanntetthet
800 mm vannsøyle regnes etter internasjonal standard EN 343 som vanntett, dog det er ikke en høy vannsøyle i ny tilstand som er viktig, men stoffets evne til å opprettholde vannsøylen over tid.

Vannsøylen måles ved å utsette en tekstilprøve for et økende vanntrykk. Testen avsluttes når 3 vanndråper har trengt gjennom tekstilen. 

 

 Forenklet skisse av vannsøylemåling

I utgangspunktet vil en vannsøyle på 800 mm
anses som å være et vanntett materiale, men ulik bruk av tekstilen krever ulik vannsøyle. I ytterteltet gir en høy vannsøyle god motstand mot regn i kraftig vind, men vanntrykket vil være høyere om man sitter på teltbunnen på våt grunn. Helsport har derfor valgt å ha en høyere vannsøyle i bunnmaterialet enn i ytterteltet.

Det er viktig å merke seg at silikon og PU-belegg forringes over tid. Både sollys, bretting og bøying fører til en reduksjon av vannsøylen. Det å starte med en høyere vannsøyle enn 800 mm, eller det som blir ansett som vanntett, er derfor viktig for å gi teltet lang levetid.