2013 - The Alpine Club Antarctic Expedition

The Alpine Club Antarctic Expedition kom i februar hjem fra en vellykket tur, med 6 bestigninger av ubestegede topper i Antarktis.

Første artikkel om ekspedisjonen er publisert i UKClimbing, som du kan lese her: www.ukclimbing.com/news/item.php?id=67791. På ekspedisjonslederens hjemmeside vil du også finne rapport fra turen og informasjon om ekspedisjonsdeltakerne. Den ser du her: www.philwickens.co.uk/Expeditions/AC_Antarctica_2013/

 

Ekspedisjonen bestod av:

- Phil Wickens (ekspedisjonsleder)

- Derek Buckle

- Hannah Baker

- Stefan Jachmich

- Jamie Goodhart

- Mike Pinney

- Bjorn Riis-Johannessen

2013 - The Alpine Club Antarctic Expedition

The Alpine Club Antarctic Expedition kom i februar hjem fra en vellykket tur, med 6 bestigninger av ubestegede topper i Antarktis.

2013 - The Alpine Club Antarctic Expedition