Stormmatter

Skal du på tur hvor det er fare for ekstremvær, lite snø eller dårlig underlag er det svært hensiktsmessig med stormmatter på teltet. Med stormmatter vil du kunne forankre teltet til bakken for å sikre et solid oppsett av teltet. Derfor er alle våre X-TREM telt utstyrt med stormmatter.

Stormmatter er gode å ha når man telter på steinete underlag der det kan være vanskelig å finne feste for pluggene, og når underlaget er løst, som snø eller sand. Stormmattene går rundt hele teltet ved bakken og hindrer at snø blåser inn mellom ytter- og innerteltet. De kan dessuten være gode som ekstra forankring dersom uværet skulle sette inn og teltet føles lunere. Stormmatter er standardutstyr i X-TREM- segmentet, men kan leveres til alle teltene på bestilling.

Når man setter opp teltet på vinteren, kan man sikre teltet ved å spa snø på stormmattene. Stormmattene sikrer ekstra forankring og stabilitet i teltet. Er det rikelig med snø kan man lage blokker av snø, men hvis det er mye løs puddersnø bør man grave for å finne mer grovkornet snø som har litt mer tyngde i seg, da puddersnø blåser lett bort. Er det finvær slik som bildet under, kan man bruke tid på å lage fine blokker, men om det er stiv kuling og snødrift gjelder det kun å få nok tyngde på stormmattene ved å spa nok snø på stormmattene. 

Det er ikke alltid det er tilstrekkelig snø eller nok hold i snøen til å kunne benytte snøplugger, i tillegg kan det være frost som gjør det umulig å plassere plugger i bakken. Derfor er stormmatter helt essensielt for å sikre mange nok solide forankringspunkter i bakken. Man kan da benytte steiner, tunge gjenstander eller den snøen man har til rådighet på stormmattene. På våren kan solen smelte mye av snøen som ligger på stormmattene på dagen, så husk derfor å legg på nok snø hvis du skal på dagstur. 


Foto: Børge Ousland

Når man pakker ned stormmattene slik er et system som Airflow II® kritisk for å sørge for innluft. Veldig mange telt er laget på en måte som forutsetter god sirkulasjon under teltet. Når disse teltene brukes i snø og graves ned blir god ventilering vesentlig vanskeligere når de ikke har den helt vitale sirkulasjonsventilen. På telt som skal brukes på vinteren må ventilene plasseres høyt oppe for å unngå at de dekkes med snø. Husk at du kan benytte døren til innerteltet som ventil for å bidra til ekstra luftgjennomstrømning i innerteltet. 

Hvis du kjøper telt med stormmatter, eller du får dette påsydd senere, er det viktig at det har en sirkulasjonsventil som sørger for at det slippes inn luft nede. Denne ventilen er også viktig på telt uten stormmatter som brukes på vinteren, for graver man seg ned blir det tett nede uansett. Dette er årsaken til at ventilasjonen på alle våre PRO-telt med 5-sesongs ventilasjon er lik ventilasjonen på X-TREM-teltene med stormmatter.

 

 

Les mer om Airflow II® her

Når du skal pakke ned teltet etter en natt som dette, kan du enkelt riste snøen av teltet. Snøen på stormmattene derimot har omvandlet seg og vil være noe vanskeligere å få av. Har det vært temperaturforandringer vil snøen gjerne fryse fast i stormmattene. Bruk en spade til å fjerne snøen, men vær forsiktig slik at du ikke lager rifter. Med en skarp spade kan du enkelt lage rift i duken. Hvis solen har stått på litt om morgenen slik at snøen har løsnet fra duken kan du være så heldig at du kan enkelt løfte av snøen med hendene.

 

- God tur!