Unngå kondens i teltet

Unngå kondens i teltet

Du har kanskje opplevd å våkne til vanndråper på innsiden av teltet. I de aller fleste tilfeller skyldes dette kondens – ikke at teltduken lekker. Her får du en oversikt på hvorfor kondens oppstår og hva du kan gjøre for å redusere forekomsten. 

Kondens dannes i teltet når den kalde lufta utenfor teltduken møter den varme lufta inne i teltet. Dampinnholdet i lufta blir større enn hva lufta klarer å holde på og vanndråper dannes. 

Det er hovedsakelig tre kilder til kondens i et telt:

 • Personene som oppholder seg i teltet (pust, fuktig kropp og vått utstyr)
 • Luften og bakken
 • Koking og matlaging

Kondensproblematikken øker ved høy luftfuktighet og/eller lave temperaturer. Kondens avsettes på kalde flater, og på et telt er yttertelt og bunnduken mest utsatt. Når ytterteltet beveger seg på grunn av vind eller regn, vil kondensen som er avsatt på innsiden av ytterteltet falle ned, og man vil lett kunne ta feil og tro at stoffet er utett. Kondens dannes også lett mellom bunnduken og liggeunderlaget.

Alle Helsport-telt har et ventilasjonssystem som er optimalisert for å redusere kondens. Innerteltet bidrar også til at kondensering reduseres ved at temperaturforskjellen på de to sidene av ytterduken minskes. Videre sikrer opphengssystemet riktig avstand mellom inner- og yttertelt, samt god luftgjennomstrømning. 

Tips for å redusere kondens:

 • Begrens mengden snø og vann som kommer inn i teltet. Tørk av snø og is fra klærne med en børste.
 • Bruk lokk når du koker vann
 • Sørg for god lufting. Ved bruk av stormmatter på vinterstid er det ekstra viktig å bruke ventilasjonsventilene, siden det ikke kommer inn luft nedenfra når stormmattene er gravd ned. Når vi monterer stormmatter på telt som ikke har dette fra før, anbefaler vi at det sys på en ekstra innluftsventil.
 • Bruk footprint. Dette er en duk som lages til nesten alle våre telt, og som legges under teltet for å redusere kondensdannelse på teltduken. Du kan kjøpe footprint her
 • Fyr med primusen før du legger deg

Du har kanskje opplevd å våkne til vanndråper på innsiden av teltet. I de aller fleste tilfeller skyldes dette kondens – ikke at teltduken lekker. Her får du en oversikt på hvorfor kondens oppstår og hva du kan gjøre for å redusere forekomsten. 

Kondens dannes i teltet når den kalde lufta utenfor teltduken møter den varme lufta inne i teltet. Dampinnholdet i lufta blir større enn hva lufta klarer å holde på og vanndråper dannes. 

Det er hovedsakelig tre kilder til kondens i et telt:

 • Personene som oppholder seg i teltet (pust, fuktig kropp og vått utstyr)
 • Luften og bakken
 • Koking og matlaging

Kondensproblematikken øker ved høy luftfuktighet og/eller lave temperaturer. Kondens avsettes på kalde flater, og på et telt er yttertelt og bunnduken mest utsatt. Når ytterteltet beveger seg på grunn av vind eller regn, vil kondensen som er avsatt på innsiden av ytterteltet falle ned, og man vil lett kunne ta feil og tro at stoffet er utett. Kondens dannes også lett mellom bunnduken og liggeunderlaget.

Alle Helsport-telt har et ventilasjonssystem som er optimalisert for å redusere kondens. Innerteltet bidrar også til at kondensering reduseres ved at temperaturforskjellen på de to sidene av ytterduken minskes. Videre sikrer opphengssystemet riktig avstand mellom inner- og yttertelt, samt god luftgjennomstrømning. 

Tips for å redusere kondens:

 • Begrens mengden snø og vann som kommer inn i teltet. Tørk av snø og is fra klærne med en børste.
 • Bruk lokk når du koker vann
 • Sørg for god lufting. Ved bruk av stormmatter på vinterstid er det ekstra viktig å bruke ventilasjonsventilene, siden det ikke kommer inn luft nedenfra når stormmattene er gravd ned. Når vi monterer stormmatter på telt som ikke har dette fra før, anbefaler vi at det sys på en ekstra innluftsventil.
 • Bruk footprint. Dette er en duk som lages til nesten alle våre telt, og som legges under teltet for å redusere kondensdannelse på teltduken. Du kan kjøpe footprint her
 • Fyr med primusen før du legger deg